تحویل رستوران

تامین مواد اولیه و آموزش جهت پخت
طراحی و برنامه ریزی سیستم مالی مجموعه

یکی دیگر از مسائل مهم یک رستوران، طراحی و برنامه ریزی و پیاده سازی سیستم مالی مجموعه می باشد.

در طول انجام و پیاده سازی رستوران، هتل و یا فست فود تان، ما شما را یاری می نماییم تا بتوانید بهترین سیستم مالی را مورد استفاده قرار دهید.

قرارداد

ارائه نقشه تاسیسات شامل:گاز،برق،آب و فاضلاب
بازدید تکنسین جهت اجرای صحیح نقشه
چیدمان لوازم،نصب و آموزش
تامین مواد اولیه و آموزش جهت پخت

طبق روال موجود در خصوص عقد قرارداد، میتوانید با شرکت تماس حاصل نمایید، در طول انعقاد قرارداد، ارائه نقشه تأسیسات مورد نیاز شامل نقشه تأسیسات گاز رستوران ، تأسیسات برق رستوران ، تأسیسات آب و فاضلاب رستوران، از نکات مهم می باشد .

لازم به ذکر است که در طول انجام همه این موارد، تکنسین شرکت، جهت اجرای صحیح نقش ، امر نظارت و بازدید را به نحو احسن و مستمر انجام می دهد.

یکی دیگر از موارد مهم در رستوران و فست فود شاپ، چیدمان لوازم، نصب و آموزش و همچنین تأمین مواد اولیه و آموزش جهت پخت می باشد. که شرکت فست فود شاپ، کلیه این موارد را می تواند در اختیار شما قرار دهد.

مشاوره

بازدید و برداشت اولیه از محل
مشاوره و برنامه ریزی جهت تهیه منو
ارائه نقشه جانمایی دستگاه ها ولوازم
ارائه لیست لوازم و دستگاه های مورد نیاز

در حال حاضر شرکت فست فود شاپ، با دارا بودن کادری فعال و خلاق و اثر بخش ، می تواند ایده شما را طراحی و پیاده سازی نماید.

این شرکت تا کنون موفق به اجرای دهها پروژه گردیده است.

از خدمات شرکت فست فود شاپ، می توان به بازدید از محل شما، مشاوره و برنامه ریزی جهت تهیه منو، ارائه نقشه های تخصصی جانمایی دستگاه ها و لوازم و همچنین ارائه لیستی کامل از تجهیزات و لوازم مورد نیاز فست فود، اشاره نمود.